Benign Tumor Which Shows Metastasis______

Ameloblastoma

Warthins Tumor

Keratocanthoma

Neurofibroma

Benign Tumor Which Shows Metastasis______

10th-class-mcqs-all-subjects9th-class-mcqs-all-subjects11th-class-mcqs-past-papers12th-class-macqs-past-paperscss-islamiat-past-papers-mcqsnts-online-test-preparation